En aquest apartat, trobaràs tota la informació referent a la presidència, les diferents juntes que hi ha formades al club, els fundadors, els presidents i els olímpics que han participat en les diferents edicions de les Olimpiades, provinents del nostre club.