OBJECTIUS: 

Millorar la seva motricitat mitjançant activitats preesportives variades i lúdiques. Iniciar el nen en la pràctica esportiva dins del marc de les especialitats del club.

Estructura:

10:30 h: Arribada dels nens i nenes

10:30 a 11:15 h: Activitats de Psicomotricitat

11:15 a 11:45 h: Activitats relacionades amb Tennis o Hockey

11:45 a 12:30 h: Activitats de relaxació o manualitats

12:30 h: Recollida dels nens i nenes

 

EDAT: P-3, P-4 i P-5

Dia i Horari: Dissabte no festius de 10:30 h a 12:30 h

Lloc de trobada: Zona Pàdel - Frontó

Calendari d'Actes del Club