Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /usr/home/cdterrassa.cat/web/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 106 Assamblea General Ordinària

Benvolguts socis,

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis pel proper 26 de febrer a les 20.00 hores en única convocatòria, en el local social de Les Pedritxes a tenor del què disposa l’article 19 dels vigents Estatuts.

 

ORDRE DE L’ASSEMBLEA
  1. Exposició de la Memòria de la temporada 2016-2017.
  2. Liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic 2016-2017, Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.
  3. Pressupost i finançament exercici 2017-2018.
  4. Informe del President.
  5. Cessió de terrenys a l'Ajuntament de Matadepera per l’execució del projecte de la Diputació de Barcelona de millores en la seguretat de la carretera BV-1221.
  6. Modificació Article 31 “Procediment Electoral” dels Estatuts del Club
  7. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable perceptiu.
  8. Precs i preguntes.
  9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb el President i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

 

Per la Junta Directiva

Marià Lara Prat

President

Matadepera, 9 de febrer de 2018

 

NOTA

“L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”

Calendari d'Actes del Club