Benvolgut soci/sòcia,
 
D'acord amb allò que estableix el capítol IV dels estatuts vigents del CD Terrassa Hockey,  mitjançant el present anunci es convoquen eleccions a la Presidència i la Junta Directiva d'aquesta entitat amb les següents característiques:

 
1.- Nombre de llocs i càrrecs que cal proveir
 
Es convoca eleccions pels càrrecs de president i membres de la Junta Directiva, que estarà composada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un i inclourà tres vicepresidents, un secretari i un tresorer.
 
2.- Condicions per ser elector i candidat
 
Són electors i elegibles els socis numeraris, els socis numeraris majors de 65 anys i familiars, els socis d’honor amb les condicions següents: ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures i d’una antiguitat mínima com a soci d’un any.
 
3.- Data i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral
 
Se celebrarà en les instal·lacions del Club a Les Pedritxes el 24 de maig  a les 20.00h.
 
4.- Termini d’exposició del cens electoral i reclamacions
 
El cens electoral restarà exposat del 24 al 31 de maig i les reclamacions s’hauran de presentar abans del 4 de juny. 
 
5.- Termini per a la presentació de candidatures
 
Les candidatures han d’anar tancades i han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalats pel candidat a president i es podran presentar fins el dia 21 de juny.
 
6.- Dia i Lloc de les eleccions
 
En cas d’haver-hi més d’una candidatura les eleccions es celebraran el dia 1 de juliol a la seu social de l’entitat, de 11 a 13:30 h.
 
7.- Acreditació dels electors
 
Els electors hauran d’acreditar-se amb el DNI.
 
Atentament,

image.png

Marià Lara
President 

Matadepera, 17 de maig de 2018

Calendari d'Actes del Club