En els darrers anys, el CD Terrassa Hockey, està recopilant i ordenant tot el material històric aconseguit pel club de Les Pedritxes, en la seva centenària història.


A l'hora que s'està duent a terme aquesta tasca de classificació de tot aquest material, s'està creant un apartat de donacions i cessions de material que la gent del club ha anat compilant sobre l'entitat. Aquest material s'està inventariant i reflectint en un document escrit al qual consta que, tot i la seva donació al Club, el material continuarà sent patrimoni i mèrit de la persona que l'hagi cedit, ja que aquestes donacions o cessions són part de la història personal de cadascú.

Per aquesta raó, aquest pròxim dijous dia 12 de maig a les 19:30 h, tindrà lloc al Casal de Cultura de Matadepera un acte d'agraïment per totes aquestes persones. En aquest acte, el president del CD Terrassa, Marià Lara, signarà els nous contractes de donacions i cessions de material històric que la gent del club ha anat recopilant al llarg de tots aquests anys.

Esperem comptar amb la vostra presència.

Logo Gran CDTH

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis pel proper dimecres 24 de febrer a les 19.15h.en primera convocatòria i a les 19.45h. en segona, en el local social de Les Pedritxes a tenor del què disposa l’article 15 dels vigents Estatuts.

ORDRE DE L’ASSEMBLEA

  1. Exposició de la Memòria de la temporada 2014-2015.
  2. Liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic 2014-2015, Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.
  3. Pressupost exercici 2015-2016.
  4. Sisena emissió de pagarés.
  5. Ratificació dels nous estatuts.
  6. Autorització per millora conveni urbanístic amb l’Ajuntament de Matadepera.
  7. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable perceptiu.
  8. Precs i preguntes.
  9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb el President i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

Per la Junta Directiva

Marià Lara Prat

President

Matadepera, 9 de febrer de 2016

NOTA

“L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”

Calendari d'Actes del Club